G-S8JEHVB9HP
top of page

בוכנה

Updated: Jul 17, 2021

את המילה 'בוכנה' ניתן למצוא בהקשרים שונים. מנוע בוכנה, משאבת בוכנה, בוכנה הידראולית ועוד. אז מה זו בעצם בוכנה, ואיך בדיוק היא עובדת? הבוכנה היא גליל העשוי לרוב מאלומיניום, המניע את העצמים בתוכם היא נמצאת, באמצעות חומרים שונים היוצרים בה לחץ.

סוגי בוכנה נפוצים

ישנם מספר סוגי בוכנה, הנבדלים זה מזה בצורת הפעולה שלהם, ובחומרים בהם הם משתמשים:

מנוע בעירה בוכנאי

מנוע בעירה בוכנאי, הוא למעשה המנוע של הרכב שלנו. המנוע עובד על בעירה פנימית המתבצעת בתוך הבוכנה, ומשתמש בשריפת דלק על מנת ליצור את האנרגיה הרצויה להפעלת המנוע.

פעולת הבוכנה מתחלקת לארבעה שלבים:

· שלב היניקה– בו היא מקבלת את החומר, כשלאחר היניקה השסתום המכסה את הבוכנה נסגר.

· שלב הדחיסה– בו הבוכנה דוחסת את החומר עד להצתה שלו.

· שלב העבודה– בו האנרגיה של החומר דוחפת את הבוכנה לכיוון הרצוי (מעלה או מטה).

· שלב הפליטה– בו נפלטים כל החומרים השרופים החוצה.

ארבעת השלבים הללו פועלים בצורה מחזורית, כך שמנוע הבוכנה תמיד נמצא בפעולה. הבוכנה אינה פועלת לבד, אלא היא חלק ממרכיבי המנוע של הרכב, הכולל בנוסף לבוכנה גם צילינדר, טלטל וגל ארכובה.

בוכנה הידראולית

בניגוד לבוכנה במנוע בעירה, הבוכנה ההידראולית משתמשת בנוזלים על מנת להניע את העצם שבתוכו היא מורכבת. הנוזלים בהם משתמשים בבוכנה ההידראולית הם שמנים שאינם ניתנים לדחיסה, היוצרים לחץ רב בעת הדחיסה, ובכך מסוגלים להפעיל עצמים גדולים (כמו מנוף לדוגמה) במאמץ קטן.

ניתן למצוא שימוש בבוכנה הידראולית במגוון מקומות:

· מערכת הבלמים ברכב – על ידי לחיצה על דוושת הבלמים נוצר לחץ על הנוזלים, וכך הם יוצרים לחץ עצום מאוד על דסקיות הבלמים, הגורמות להאטת או לעצירת הרכב לגמרי.

· מגביה רכב (ג'ק) – במקרים של תקר בגלגל, אנו משתמשים עם הג'ק להרמת הרכב. הודות לבוכנה שבו, אנו מצליחים במאמץ קל להרים רכב ששוקל כמה טונות.

משאבת בוכנה

גם בתחום המשאבות אפשר למצוא את הבוכנה, כאשר חלק מהמשאבות משתמשות בה על מנת ליצור את הלחץ הרצוי בשאיבה. גם כאן בולט יתרונה של הבוכנה ההידראולית המסוגלת ליצור לחץ עצום במאמץ קל.

357 views0 comments
bottom of page