G-S8JEHVB9HP
top of page

בוכנות חשמליות, אקטואטורים ליניאריים, בוכנה הנעה צידית, בוכנה טלסקופית, בקרים

המאפיין המאפיין העיקרי הוא התאימות שלו לכל מערכות הפרופיל התעשייתי הנפוצות.

ניתן להתאים או לשלב את המרים טלסקופי HEXALIFT בקלות במבנים חדשים או במבנים קיימים באמצעות ששת החריצים האורכיים שלו.

מנוע ה-DC המשולב הוא עוד תכונה יוצאת דופן אשר אף נותנת יותר חופש במבנים תעשייתיים.

טכניקה: עיצוב קומפקטי, מנוע DC משולב, מוצק וקשיח מאוד.

יכול לעמוד בקצב של רגעי סיבוב גבוהים

וכוחות דחף של עד 3200N ו-18 מ"מ לשנייה.

Downloads
בוכנה חשמלית חזקה

מרים טלסקופי HEXALIFT

bottom of page